Icon Beauty

Hair/makeup: Enora Olsen

Photo: Thomas Qvale/Tinagent